zich wenden tot

reflexief werkw.
Uitspraak:  ['wɛndə(n) tɔt]
Vervoegingen:  wendde zich tot (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft zich gewend tot (volt.deelw.)

benaderen om iets te vragen of te zeggen
Voorbeeld:  `Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw arts.`
Synoniem:  je richten tot

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
je richten tot