het waterschap

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['watərsxɑp]
Verbuigingen:  waterschap|pen (meerv.)

overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de hoogte van het oppervlakte- en grondwater in een bepaald gebied
Voorbeeld:  `waterschapsbelasting`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
heemraadschap

18 definities op Encyclo
  1. [Aardrijkskunde] Regionale organisatie die zorgt voor de veiligheid, bevaarbaarheid, kwaliteit en het peil van het water in een gebied.
  2. Organisatie die de gemeenschappelijke waterbeheersing van een gebied tot zijn verantwoording heeft. Het zorgt voor de molens, de boezems, enz
  3. Instantie die moet zorgen voor het onderhoud van de waterkeringen (dijken), voor het waterpeil en voor een goede waterkwaliteit. In west Nederland heten waterschappen ook...
  4. Overheidsorgaan waarop de waterschapswet van toepassing is. Behalve waterschappen worden ook hoogheemraadschappen en zuiveringschappen hieronder begrepen.
  5. Organisatie die de gemeenschappelijke waterbeheersing van een gebied tot zijn verantwoording heeft. Het zorgt voor de molens, de boezems, enz
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met waterschap:
waterschappen