de ridderroman

zelfst.naamw. (m.)
Verbuigingen:  ridderromans
Verbuigingen:  ridderromannetje

romans die zich afspelen in de riddertijd en gaan over het hoofse leven
Voorbeelden:  `Karel en de Elegast is een bekende ridderroman.`,
`De verhalen over koning Arthur en de ridders van de ronde tafel zijn bekende ridderromans.`


Bron: WikiWoordenboek.

6 definities op Encyclo
  1. Algemene genrebenaming voor de middeleeuwse, meestal berijmde verhalen over een geïdealiseerde ridderwereld uit het verleden (hoofse literatuur, epiek). De ridderrom...
  2. Een middeleeuws verhaal over ridderavonturen
  3. Literatuur Een genre van de Epiek. Ontstond na de introductie van het geschreven letterkunde. Middeleeuwse romansoort waarin ridders de hoofdrol speelden.
  4. 1) Middeleeuws verhaal 2) Proza uit de middeleeuwen 3) Ridderepiek
  5. Belangrijkste literaire genre in de twaalfde en dertiende eeuw. Veel van deze ridderverhalen in verzen zijn gecentreerd rond de figuren van Karel de Grote of de Britse k...
Toon uitgebreidere definities