de voogdij

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [vox'dɛi]
Verbuigingen:  voogdij|en (meerv.)

verantwoordelijkheid van een voogd of voogdes voor een minderjarige
Voorbeeld:  `onder voogdij staan`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
voogdijschap zeggenschap

Taaladvies
Voogdij / toezicht: Is voogdij correct in de betekenis van 'toezicht over bepaalde ondergeschikte organen en instellingen'?

12 definities op Encyclo
  1. Gezag over minderjarige en diens goederen, van rechtswege of op beslissing van de rechter aan een ouder of een derde opgedragen, wanneer het ouderlijk gezag niet over het...
  2. de zorg voor een minderjarige (en zijn geld en goederen) wanneer diens ouder(s) is-zijn overleden, of van de ouderlijke macht zijn ontheven.
  3. Het gezag dat door iemand anders dan de ouders wordt uitgeoefend heet voogdij. Een voogd is, net als ouders die ouderlijk gezag dragen, verantwoordelijk voor de verzorgin...
  4. verantwoordelijkheid voor een minderjarig kind vb: mijnheer Van Soeteren heeft de voogdij over de kinderen van zijn broer
  5. •het plaatsvervangend uitoefenen van de ouderlijke macht.
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
voogdij (functie van voogd)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `voogdij`.