volgens

voorzetsel
Uitspraak:  ['vɔlxə(n)s]

1) <woord dat staat vóór degene van wie een mening gegeven wordt>
Voorbeeld:  `Volgens mij vergis je je.`
Synoniem:  aldus

2) <woord dat staat vóór datgene wat bepaalt hoe iets moet gebeuren>
Voorbeelden:  `We doen het gewoon volgens de regels.`,
`Spreekuur elke dinsdag volgens afspraak van 10.30 tot 12.00 uur.`
Synoniem:  in overeenstemming met

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
blijkens in overeenkomst met in overeenstemming met ingevolge langs naar overeenkomstig passend bij

Spreekwoorden en zegswijzen
volgens het boekje (=overeenkomstig de theorie of overeenkomstig de voorschriften)
volgens de regels der kunst (=zoals het hoort)
volgens Bartjens (=de allereenvoudigste rekenstof (als referentie aan onderwijzer Willem Bartjens die een bekend rekenboekje schreef))
Naar de spreekwoorden

4 definities op Encyclo
  1. •geeft een bron aan voor de gegeven redenering.
  2. gelijk aan vb: alles verliep volgens plan Synoniemen: conform overeenkomstig analoog parallel zoals iemand of iets het zegt vb: volgens de weerman gaat het regenen vandaa...
  3. 1) Blijkens 2) Conform 3) In overeenstemming met 4) Ingevolge 5) Krachtens 6) Langs 7) Luidens 8) Naar 9) Naar de mening van 10) Naargelang 11) Naarmate 12) Op de manier ...
  4. voorzetsel Jaar van herkomst: 1599 (WNT )
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op volgens:
achtereenvolgensvervolgens

Herkomst volgens etymologiebank.nl
volgens (overeenkomstig)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `volgens`.