de verzuiling

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [vər'zœylɪŋ]

samenleving met aparte, nauwelijks samenwerkende groeperingen
Voorbeeld:  `de verzuiling van het onderwijs in Nederland zorgde voor het naast elkaar bestaan van christelijke, katholieke en openbare scholen.`
Synoniem:  verkokering

© Kernerman Dictionaries.

14 definities op Encyclo
  1. Het doortrekken van het extern levensbeschouwelijke pluralisme (christelijke, socialistische en liberalistische vakverenigingen en ziekenfondsen) tot de organisatie van e...
  2. Een type van maatschappelijke ordening waarbij de belangenbehartiging op economisch, sociaal en cultureel gebied berust bij een onderling samenhangend geheel (zuil) van o...
  3. Het maatschappelijk leven was georganiseerd op basis van geestelijke stromingen, de 'zuilen'. Tussen de leden van de verschillende zuilen was contact schaars: men las ge...
  4. [Geschiedenis] Opdeling van de samenleving in bevolkingsgroepen die zich verenigd hebben in sterk van elkaar gescheiden maatschappelijke of politieke organisaties en inst...
  5. [Maatschappijwetenschappen] het uiteenvallen van de Nederlandse samenleving in levensbeschouwelijke of politieke zuilen: de katholieke, protestants-christelijke, socialis...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
verzuiling (verdeling in scherp gescheiden groeperingen)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 97% van de Nederlanders en 90% van de Vlamingen het woord `verzuiling`.