de verwerving

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [vər'wɛrvɪŋ]
Verbuigingen:  verwerving|en (meerv.)

keer dat je iets door betaling of inspanning krijgt
Voorbeelden:  `de verwerving van relevante kennis en apparatuur voor een project`,
`verwerving van de woordenschat van een taal`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aankoop aanschaf acquisitie afname koop kopen verkrijging

3 definities op Encyclo
  1. Geheel van activiteiten van een archiefbeheerder gericht op het overnemen in bruikleen of eigendom van archiefbescheiden in een archiefbewaarplaats.
  2. 1) Aankomst 2) Aankoop 3) Aanschaf 4) Aanwinning 5) Aanwinst 6) Acquest 7) Acquisitie 8) Afname 9) Behaling 10) Koop 11) Verkrijging
  3. Verwerving (achievement) is het verkrijgen van een sociale positie en status waarbij persoonlijke invloed wordt uitgeoefend, zoals op basis van prestaties en capaciteite...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op verwerving:
taalverwerving