de vertaling

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [vərˈtalɪŋ]
Verbuigingen:  vertaling|en (meerv.)

1) keer dat je vertaalt
Voorbeeld:  `De vertaling van die tekst kostte me veel moeite.`

2) vertaalde tekst
Voorbeelden:  `een vrije vertaling`,
`Dat boek is een Engelse vertaling van de oorspronkelijk Franse versie.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
interpretatie overzetting vertolking

5 definities op Encyclo
  1. Tekst die is omgezet in een andere taal dan waarin hij oorspronkelijk werd geschreven. Wanneer daarbij niet is gestreefd naar een zo nauwkeurig mogelijke (letterlijke) ve...
  2. Een vertaling is een schriftelijke weergave van een tekst in een andere taal dan de oorspronkelijke.
  3. •iets dat vertaald is.
  4. 1) Interpretatie 2) Omzetting 3) Overzetting 4) Translaat 5) Translatie 6) Versie 7) Vertaald geschrift 8) Vertaald stuk 9) Vertolking 10) Weergave
  5. Vertalen is het overzetten van een tekst van een brontaal, de taal waarin de oorspronkelijke tekst is geschreven, in een doeltaal, de taal waarin de overgezette tekst of...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met vertaling:
vertalingen

Deze woorden eindigen op vertaling:
Statenvertalingleenvertalingcomputervertaling

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `vertaling` kennen.