de verstuiving

zelfst.naamw. (v.)

1) het proces dat materiaal met een luchtstroom verspreid wordt
Voorbeelden:  `- „Ik doe onderzoek naar de verstuiving van zand op Mars, een niche waar in Nederland weinig in gebeurt. Dat is jammer, want het is een van de actiefste processen in het hedendaagse Marslandschap. Op die planeet huist een zandzee van een paar miljoen vierkante kilometers, die ontstaat uit geërodeerd vulkanisch glas. De ijle marswind brengt dat zand in beweging. Daarover bestaan nog onopgeloste vragen. `,
`- Maar voorlopig blijft de haven groeien. Duurzaamheid is in de loop van de jaren een belangrijke rol gaan spelen. Bij de opslag van steenkool en ijzererts worden maatregelen genomen om verstuiving tegen te gaan. In de controlekamers van de bedrijven is speciale software aangebracht om de uitstoot in de gaten te houden. In 2035 zal van de containerstroom 65 procent via de binnenvaart en het spoor worden vervoerd en nog maar 35 procent over de weg. `

2) het resultaat van het proces dat materiaal met een luchtstroom verspreid wordt
Voorbeelden:  `- Het Zeeuwse duinlandschap, stelt Van Haperen in zijn proefschrift, is de laatste decennia in hoog tempo aan het veranderen. Terwijl het landschap vanaf de Romeinse tijd open was, met kleinschalige verstuivingen en nauwelijks bos, is het duingebied nu aan het verruigen: er komen steeds meer bomen en struiken. Het oude stuivende landschapstype was stabiel, maar het dicht begroeide duinland is dat ook. In een duingebied dat eenmaal ‘gefixeerd’ is, krijgen het stuifzand en de bijbehorende soorten geen kans meer. `,
`Sy sprongh mijn strack op mijn Schoodt,<br />Hondtje sey sij laadt ons hupsen,(…)`


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
zandverstuiving

2 definities op Encyclo
  1. In Drenthe komt het, speciaal waar grote akkerbouwcomplexen voorkomen, vrij vaak tot verstuiving van zand en veen. Met name droog veen is erg stuifgevoelig. De eerste be...
  2. 1) Pulverisatie 2) Vaporisatie 3) Zandverstuiving
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op verstuiving:
zandverstuiving

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `verstuiving`.