Synoniemen
abstineren onthouden

Spreekwoorden en zegswijzen
• daar is wel wachten maar geen vasten naar (=dat zal niet gauw gebeuren)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
  1. ramadan / Ramadan: Hoe schrijf je de namen van jaarlijks terugkerende religieuze periodes, klein, of met een hoofdletter?
  2. vasten / Vasten: Hoe schrijf je de namen van jaarlijks terugkerende religieuze periodes, klein, of met een hoofdletter?
  3. vastenactie / vastenactie: Hoe schrijf je samenstellingen van namen van jaarlijks terugkerende religieuze periodes, klein, of met een hoofdletter?


Intensiveringen
Hoe kun je vasten krachtiger uitdrukken?
streng vasten;

15 definities op Encyclo
1) Het zich geheel of gedeeltelijk onthouden van spijs of drank, soms als boetedoening, soms ter gedachtenis aan het lijden van Christus. Niet te verwarren met onthouding. ...
2) niet eten; zich op gezette tijden, volgens religieuze voorschriften, geheel of gedeeltelijk onthouden van spijs of drank; (rooms-katholiek:) slechts éénmaal daags een v...
3) Om je lichaam van binnen te reinigen kun je besluiten om een bepaalde tijd niet te eten. Dat noemen we vasten. Verschillende godsdiensten kennen een vastenperiode met als...
4) Onthouden van voedsel, nuchter houden..
5) Vasten is gedurende een bepaalde tijd niet of heel weinig eten en drinken. Vasten is een radicale vorm van soberheid en daarom ook vaak een uiting van verdriet, berouw of...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met vasten:
vastenmaandvastentijd

Deze woorden eindigen op vasten:
canvastenhouvasten

Herkomst volgens etymologiebank.nl
vasten (niet eten of drinken ; het niet eten of drinken)