de twijfel

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [ˈtwɛifəl]
Verbuigingen:  twijfel|s (meerv.)

onzeker gevoel over wat je moet doen of denken
Voorbeeld:  `twijfels hebben/koesteren`
Synoniem:  tweestrijd
het lijdt geen twijfel dat  (het is zeker dat)
boven iedere twijfel verheven zijn  (vaststaan, zeker zijn)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aarzeling besluiteloosheid scepsis tweestrijd twijfeling wantrouwen weifeling

Spreekwoorden en zegswijzen
• iemand het voordeel van de twijfel gunnen. (=een onzekere factor voor hem zo gunstig mogelijk laten meetellen.)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
 1. Wat is juist: < i>Het lijdt geen twijfel < /i>of < i>Het leidt geen twijfel< /i>? Zie Leidt / lijdt (het - geen twijfel)
 2. Schrijf je betwijfelen met ei of ij? Zie betwijfelen / betweifelen
 3. Bestaat er verschil tussen weifelen en twijfelen? Zie Weifelen / twijfelen


Intensiveringen
Hoe kun je twijfel krachtiger uitdrukken?
gerede twijfel; verscheurd door twijfel;

4 definities op Encyclo
 • •gevoel van onzekerheid ten aanzien van wat men moet doen, geloven e.d.
 • toestand waarin je niet weet wat je moet doen, denken of geloven vb: mijn twijfel over de keuze van een opleiding is verdwenen ergens zijn twijfels over hebben [er niet z...
 • Twijfel is het niet kunnen kiezen tussen mogelijkheden. De stam twij- is etymologisch verwant aan het woord voor het getal twee. In de filosofie wordt gesproken van meth...
 • aarzeling Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met twijfel:
  twijfelachtigtwijfelachtigheidtwijfeldetwijfeldentwijfelentwijfelen aantwijfelgevaltwijfelloostwijfelstwijfelt

  Deze woorden eindigen op twijfel:
  betwijfelvertwijfel

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  twijfel (onzekerheid)