de toonladder

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  [ˈtonlɑdər]
Verbuigingen:  toonladder|s (meerv.)

reeks van acht op elkaar volgende tonen
Voorbeeld:  `chromatische toonladder`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
gamma ladder octaaf scala toonschaal

7 definities op Encyclo
 • Een gestandaardiseerde volgorde van tonen. In de westerse muziek resulterend in twee hoofdvormen: de diatonische grote terts- en de kleine tertstoonladders.
 • •een stijgende of dalende opeenvolging van tonen.
 • reeks tonen die samen een octaaf vormen en gerangschikt zijn in oplopende toonhoogte en in een vaste onderlinge afstand.
 • Tonen die trapsgewijs (stijgend of dalend) in een logische volgorde gerangschikt zijn. De meest gebruikte toonladder omvat acht tonen, beginnend en eindigend met dezelfde...
 • Een octaaf met de tussenliggende reeks tonen, zowel omhoog als omlaag.
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met toonladder:
  toonladders

  Deze woorden eindigen op toonladder:
  A-grotetertstoonladdera-kleinetertstoonladderA-majeurtoonladdera-mineurtoonladderA-toonladderAïs-grotetertstoonladderaïs-kleinetertstoonladderAïs-majeurtoonladderaïs-mineurtoonladderAs-grotetertstoonladderas-kleinetertstoonladderAs-majeurtoonladderas-mineurtoonladderAses-grotetertstoonladderAses-majeurtoonladderB-grotetertstoonladderb-kleinetertstoonladderB-majeurtoonladderb-mineurtoonladderB-toonladder

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  toonladder