het temperament

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [tɛmpəraˈmɛnt]
Verbuigingen:  temperament|en (meerv.)

karaktereigenschap die bepaalt hoe je op de dingen reageert
een dame met veel temperament  (een vrouw die altijd enthousiast of fel reageert)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aard gemoedsaard gemoedsgesteldheid inborst spirit vurigheid

10 definities op Encyclo
  1. gemoedsaard Jaar van herkomst: 1634 (WNT )
  2. Het aangeboren deel van onze persoonlijkheid dat ons ertoe brengt op bepaalde stimulansen te reageren volgens bepaalde emotionele reactiepatronen, stemmingsveranderingen ...
  3. gemiddelde gemoedstoestand van een persoon, die de mate van levendigheid van het karakter, het gedrag en het levenspatroon bepaalt
  4. Let op: Spelling van 1858 de bijzondere gesteldheid des menschelijken ligchaams, welke zich op de verschillende mengeling der sappen en de verschillende betrekking van he...
  5. De manier waaarop de hond op zijn omgeving reageert, bijvoorbeeld schuw, brutaal, onbevangen of behoedzaam.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met temperament:
temperamentvol

Herkomst volgens etymologiebank.nl
temperament (karakter; vurigheid)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 100% van de Vlamingen het woord `temperament`.