de telepathie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [teləpa'ti]

overbrenging van een gedachte of gevoel op iemand die niet bij je is, zonder gebruik van taal of technische hulpmiddelen
Voorbeeld:  `Het bestaan van telepathie is nooit wetenschappelijk bewezen.`

© Kernerman Dictionaries.

12 definities op Encyclo
  1. supranormale overbrenging Jaar van herkomst: 1907 (Aanv WNT )
  2. gedachtelezen, gedachten overdracht.
  3. Telepathie betekent letterlijk 'voelen op afstand'. De term is een afkorting voor mentale telepathie en verwijst naar gedachtenlezen of gedachtencommunicatie via ESP. De ...
  4. het op afstand kennen van gedachten en gevoelens van een ander vb: wij belden op hetzelfde moment naar elkaar; dat was telepathie
  5. Telepathie is het vermogen om gedachten en gevoelens van anderen door te krijgen, zonder gebruik te maken van spraak of hulpmiddelen. De persoon met een telepathische gav...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
telepathie (ver)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `telepathie`.