rebalancen

werkw.
Afbreekpatroon:  re - 'ba - lan - cen
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  rebalancete (verl.tijd )
Vervoegingen:  gerebalancet (volt.deelw.)

terug in balans brengen
Voorbeeld:  `rebalancen na de medische ingreep`