de tekst

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [tɛkst]
Verbuigingen:  tekst|en (meerv.)

woorden en zinnen die samen een geheel vormen
Voorbeelden:  `een tekst schrijven`,
`een Bijbeltekst`
je tekst kwijt zijn  ((van een acteur of een spreker in het openbaar) niet meer weten wat je moet zeggen)
tekst en uitleg geven  (alles goed uitleggen)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
geschrevene kopij libretto manuscript passage schriftuur

Spreekwoorden en zegswijzen
tekst en uitleg geven (=verantwoording afleggen)
• iemand de tekst lezen (=iemand scherp berispen)
• bij de tekst blijven (=bij het oorspronkelijke plan blijven)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
 1. Schrijf je deze combinatie met een eigennaam aan elkaar: Wordtekst? Zie Wordtekst / Word-tekst
 2. Schrijf je kopij met ei of ij? Zie kopij / kopei


8 definities op Encyclo
 • Een tekst, ruim gedefinieerd, is een reeks talige tekens, zoals letters, symbolen of klanken, die in een communicatieve situatie als een geheel wordt ervaren. Een tekst ...
 • • [taalkunde] verzameling van letters en-of woorden.
 • de woorden van een geschreven stuk vb: wie heeft deze tekst geschreven? tekst en uitleg geven [alles precies uitleggen]
 • Let op: Spelling van 1858 textus, Lat., texte, Fr., hoofdstelling, grondspreuk, grondstof, (bij voorbeeld eener leerrede); de zamenhangende woordverbinding van eenig docu...
 • 1) Alle bewoordingen 2) Berispen van een doel 3) Beschrijving 4) Beschrijving van iets 5) Bewoordingen 6) Bijbelpassage 7) Bijbelplaats 8) Bijbelse passage 9) Bijbelse pl...
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met tekst:
  tekstanalysetekstanalysentekstanalysestekstballontekstballonnentekstboektekstboekjetekstdichtertekstdichtersteksteditieteksteditiestekstentekstfragmenttekstgetrouwtekstkritiektekstlinguïstiektekstontwerptekstschrijvertekstsoortteksttelefoon
  Toon alle woorden die beginnen met tekst

  Deze woorden eindigen op tekst:
  audiotekstbroodtekstflaptekstgrondteksthypertekstleestekstliedtekstoertekstreclametekstsongtekstsubtekstteletekstzangtekst
  Toon alle woorden die eindigen op tekst

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  tekst (bewoordingen)