het taalpurisme

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  taalpurismen

, Het streven naar het gebruik van vaste taalregels, een vaste uitspraak en een woordenschat die met inachtneming van die regels en uitspraak zijn opgebouwd. Het soms kunstmatig lijkend gebruik van woorden van een eigen taal indien in het algemeen spraakgebruik eerder leenwoorden worden toegepast.
Voorbeeld:  `Taalpurisme als iets heel verderfelijks te beschouwen is iets typisch Nederlands.`


Bron: WikiWoordenboek.

1 definitie op Encyclo
  1. Taalpurisme (ook wel: taalzuivering) is het streven taalgebruik te hervormen naar een bepaalde "zuivere" standaard. Taalpurisme is de neiging tegengesteld aan die van ta...
Toon uitgebreidere definities