syncope

zelfst.naamw. (de)
Verbuigingen:  syncopes<br>syncopen<br>syncope's

1) plotseling bewustzijnsverlies

2) verlegging van de maataccenten
Voorbeeld:  `Die syncopen rammelden een beetje, laten we het vanaf maat 13 opnieuw doen.`

3) het wegvallen van een of meer klanken binnen een woord
Voorbeeld:  `Als de elisie een klinker binnen het woord betreft, spreekt men van syncope.`


Bron: WikiWoordenboek.

24 definities op Encyclo
  1. Engels:Syncope plotseling bewustzijnsverlies
  2. Term uit de prosodie ter aanduiding van die vorm van elisie die een klinker binnen een woord betreft, naast apocope (eind van een woord) of aphaeresis (begin van een woor...
  3. Hierbij valt het accent juist niet zoals gebruikelijk op de sterke maatdelen en ontstaat een sterke ritmische stuwing. In tegenstelling tot het element `swing` is dit een...
  4. Plotseling, meestal kortdurend bewustzijnsverlies ten gevolgen van een doorbloedingsstoornis van de hersenen door een plotsaeling verlaagde bloeddruk. Staande houding,ext...
  5. flauwvallen, plotseling het bewustzijn verliezen dat enkelel seconden tot uren kan duren. Soms is voor het flauwvallen sprake van zweten, misselijkheid en duizeligheid. H...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met syncope:
syncopeersyncopeerdesyncopeerdensyncopeertsyncopensyncoperensyncopes

Herkomst volgens etymologiebank.nl
syncope (uitstoting van een letter in het midden van een woord)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 57% van de Nederlanders en 76% van de Vlamingen het woord `syncope`.