de subsidiariteit

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [sʏpsidijari'tɛit]

principe dat een centrale of hogere instantie niet doet wat door lagere instantie gedaan kan worden
Synoniem:  subsidiariteitsbeginsel

© Kernerman Dictionaries.

5 definities op Encyclo
  1. het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat elke, inzake ruimtelijke ordening bevoegde overheid, zich bezighoudt met de materies die zij op haar niveau (Vlaams, provinciaal ...
  2. Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Katholieke idee dat de staat geen zaken naar zich toe mag trekken die particulieren zelf kunnen regelen.
  3. Men kent aan hogere instanties slechts bevoegdheden toe die de lagere niet of minder behoorlijk kunnen uitoefenen, en omgekeerd: de hogere hebben een aanvullende taak tov...
  4. [Maatschappijleer] principe dat een centrale of hogere instantie niet doet wat door lagere instantie gedaan kan worden
  5. (Rechts)beginsel waarbij het lichtste middel wordt ingezet om een handhavingsdoel te bereiken. Een ingrijpender maatregel is alleen toegestaan als met een lichtere niet k...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met subsidiariteit:
subsidiariteitsbeginsel

Herkomst volgens etymologiebank.nl
subsidiariteit

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 69% van de Nederlanders en 65% van de Vlamingen het woord `subsidiariteit`.