stockjobben

werkw.
Afbreekpatroon:  'stock - job - ben
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  stockjobde (verl.tijd )
Vervoegingen:  gestockjobd (volt.deelw.)

in effecten handelen economie
Voorbeeld:  `stockjobben op de beurs`