krankzinnigheid

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  krankzinnigheden

het lijden aan een geestesziekte


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
achterlijkheid dementia dwaasheid idioterie razernij waanzin

8 definities op Encyclo
  1. Volgens het Europees Verdrag mag vrijheidsbeneming van persons of unsound mind slechts plaatsvinden volgens een wettelijke procedure. Krankzinnigheid moet dan zijn vastge...
  2. term die vroeger werd gebruikt voor een psychiatrische stoornis
  3. •het lijden aan een geestesziekte.
  4. Wilsonbekwaamheid. Reden om iemand onder curatele te stellen. In de wet komen de woorden `krankzinnig' en `krankzinnigengesticht' veelvuldig voor. In dit woordenboek heb ...
  5. 1) Achterlijkheid 2) Bezetenheid 3) Dementia 4) Dementie 5) Dolheid 6) Dwaasheid 7) Idioterie 8) Onzinnigheid 9) Razernij 10) Verdooldheid 11) Verstandsverbijstering 12) ...
Toon uitgebreidere definities