de statistiek

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [statɪsˈtik]

1) wetenschap van het verzamelen, vergelijken en interpreteren van heel veel gegevens
Voorbeeld:  `een tentamen statistiek`

2) document waarin onderzoeksgegevens schematisch zijn weergegeven
Verbuigingen:  statistieken (meerv.)
Voorbeelden:  `statistieken van de internationale handel`,
`Volgens officiële statistieken...`

© Kernerman Dictionaries.

12 definities op Encyclo
  1. Tak van de wiskunde die zich bezighoudt met verzamelingen kwantitatieve gegevens. Categorie: Vakgebieden > wiskunde.
  2. Let op: Spelling van 1858 statistica, Lat., de statenkunde, statenbeschrijving, staathuishoudkunde; eene wetenschap, die de gesteldheid der staten leert kennen. Statistis...
  3. • [wetenschap] de wetenschap van het verzamelen en vergelijken van verschijnselen en van de weergave hiervan in tabellen of grafische voorstellingen. •een stuk waarin...
  4. overzicht van gegevens, die je daardoor kunt vergelijken vb: hij houdt zich bezig met de statistiek van de geboortecijfers de wetenschap die zich bezighoudt met het maken...
  5. [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Statistiek``] De wetenschap, die de staatskrachten van allerlei aard onderzoekt en het resultaat daarvan in cijfers brengt. Dat de ...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met statistiek:
statistieken

Herkomst volgens etymologiebank.nl
statistiek (methode om door middel van cijfers inzicht in verschijnselen te krijgen)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `statistiek`.