het staatsrecht

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['statsrɛxt]

recht dat regelt hoe de staat in al zijn onderdelen is georganiseerd
Voorbeeld:  `hoogleraar staatsrecht`

© Kernerman Dictionaries.

8 definities op Encyclo
  1. onderdeel van het recht dat de grondslagen voor het optreden van overheidsorganen formuleert en de organisatie van de staat reguleert Gebruikt voor: constitutioneel recht...
  2. recht dat te maken heeft met organisatie en bestuur van het land vb: volgens het staatsrecht wordt een wet eerst in de Tweede Kamer behandeld
  3. [Maatschappijleer] het recht met alle regels over de inrichting van de staat
  4. Fr: droit constitutionnel [staatsrecht] rechtsgebied dat het recht over de organisatie,de werking en de bevoegdheden van de staat en zijn onderdelen be…
  5. Eng: constitutional law [staatsrecht] rechtsgebied dat de inrichting van de staat betreft, geregeld in de Grondwet en organieke wetten Art 42 Grondwet …
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `staatsrecht`.