de solvabiliteit

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [sɔlvabili'tɛit]

mate waarin een bedrijf of instelling in staat is om aan financiële verplichtingen te voldoen
Voorbeeld:  `De pensioenwet eist van de pensioenfondsen een toereikende solvabiliteit.`

© Kernerman Dictionaries.

25 definities op Encyclo
  1. Fr: solvabilité [ondernemingsrecht] mate waarin de onderneming in staat is aan haar verplichtingen jegens de schuldeisers te voldoen; maatstaf voor het…
  2. Eng: solvability financiële zaken - De verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans van een onderneming. Daarbij is de vraa…
  3. De solvabiliteit is de mate waarin de onderneming in staat is het totale vreemd vermogen terug te betalen. Het is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd ve...
  4. geeft aan in welke mate de onderneming aan haar totale schulden kan voldoen (eventueel na liquidatie). In de bedrijfseconomie neemt men daarvoor vaak de verhouding tuss...
  5. Het vermogen van de pensioenuitvoerder om op langere termijn aan verzekerings- of pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
solvabiliteit (vermogen om te betalen)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 79% van de Nederlanders en 92% van de Vlamingen het woord `solvabiliteit`.