de solidariteitsheffing

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [solidari'tɛitshɛfɪŋ]

extra belasting op de hogere en modale inkomens ten behoeve van de minima
Voorbeeld:  `Een verplichte solidariteitsheffing wordt beschouwd als negatief loon waarover geen premie werknemersverzekeringen is verschuldigd.`

© Kernerman Dictionaries.