de soldaat

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [sɔlˈdat]
Verbuigingen:  soldaten (meerv.)

1) iemand die in het leger zit
Voorbeeld:  `Hij is nooit soldaat geweest.`
Synoniem:  militair

2)
soldaat maken  ((iets) helemaal opeten of opdrinken) `een fles wijn soldaat maken`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
artillerist dienstplichtige krijger militair burger (antoniem)

Spreekwoorden en zegswijzen
soldaat maken (=iets aanbreken en volledig op maken)
• iets soldaat maken (=iets opeten)
Naar de spreekwoorden

9 definities op Encyclo
  1. wie in het leger dient en geen rang heeft vb: de soldaat leerde hoe hij het geweer moest gebruiken
  2. Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (...aten), soldij trekkend krijgsman; een - van fortuin, soldaat die uit de laagste rangen zich tot zeer hooge betrekkingen heeft we...
  3. Een soldaat is een 'krijgsman' die soldij krijgt, iemand die dus betaald wordt voor het dienen in een leger. Bedoeld wordt meestal een 'gewoon soldaat', dus iemand zonder...
  4. • [beroep] [militair] een militair met de laagste rang binnen de krijgsmacht. • [dierkunde] termiet of mier die vooral op roof uitgaat, of het nest verdedigt.
  5. [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Soldaat``] Zie Soldij
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op soldaat:
kindsoldaatberoepssoldaatzeesoldaat

Herkomst volgens etymologiebank.nl
soldaat (militair zonder rang)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `soldaat` kennen.