de soevereiniteit

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [suvərɛini'tɛit]

hoogste macht en onafhankelijkheid
Voorbeelden:  `soevereiniteitsrecht`,
`staatssoevereiniteit`,
`volkssoevereiniteit`

© Kernerman Dictionaries.

13 definities op Encyclo
  1. exclusieve bevoegdheid tot uitoefening van publiekrechtelijk gezag
  2. Hoogste en onafhankelijke macht van een politiek lichaam om wetten te maken en toe te passen binnen zijn eigen grenzen en om internationale betrekkingen te onderhouden. C...
  3. Het idee dat binnen een staat een bepaalde persoon of groep in laatste instantie haar wil kan opleggen aan de maatschappij. Soevereiniteit is nodig om geschillen te kunne...
  4. opperste macht, onafhankelijkheid
  5. [Maatschappijwetenschappen] De overheid van een staat heeft de mogelijkheid in zijn wetgeving te bepalen welke bevoegdheden aan de rechterlijke macht en het bestuur toeko...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op soevereiniteit:
volkssoevereiniteit

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 95% van de Nederlanders en 94% van de Vlamingen het woord `soevereiniteit`.