smaden

werkw.
Verbuigingen:  smaadde
Verbuigingen:  gesmaad

1) enz.

2) met hoon en spot overladen
Voorbeeld:  `Zij werden om hun geloof vaak gesmaad.`

3) tweede betekenisomschrijving
Voorbeeld:  `Zin met het smaden in de tweede betekenis erin.`


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
belasteren honen kwaadspreken lasteren smalen

3 definities op Encyclo
  1. Let op: Spelling (deels) uit 1864: bedrijvend werkwoord gelijkvloeiend (ik smaadde, heb gesmaad), honen, beleedigen; schelden. ~D, bijvoegelijk naamwoord (-er, -st)...
  2. Eng: libel strafrecht misdrijf door opzettelijk de eer of goede naam van een persoon aan te tasten, waarbij moet worden voldaan aan drie voorwaarden:…
  3. 1) Belasteren 2) Beledigen 3) Beschimpen 4) Geringschatten 5) Honen 6) Honend spreken 7) Kwaadspreken 8) Kwetsen 9) Lasteren 10) Schimpen 11) Smaad aandoen 12) Smalen 13)...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op smaden:
aarsmadenversmaden

Herkomst volgens etymologiebank.nl
smaden

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 90% van de Nederlanders en 88% van de Vlamingen het woord `smaden`.