de semantiek

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [sɛmɑn'tik]

wetenschap die zich bezighoudt met de betekenis van symbolen en in het bijzonder van taal
Voorbeeld:  `colleges semantiek volgen`
Synoniem:  betekenisleer

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
betekenisleer

22 definities op Encyclo
  • 1) Wetenschap die de ontwikkeling van de betekenis en het gebruik van woorden en taal bestudeert. 2) Het gebruik maken van de connotaties en dubbelzinnigheden van een wo...
  • Betekenis van de woorden.
  • De semantiek of betekenisleer is een wetenschap die zich bezighoudt met de betekenis van symbolen, waarbij het in het bijzonder de bouwstenen van natuurlijke talen die v...
  • •is de wetenschap die zich bezig houdt met de betekenis van taalkundige constructies zoals woorden (woordsemantiek) en zinnen (zinssemantiek). Ze heeft een hoog filosof...
  • wetenschap die zicht bezighoudt met de betekenis van woorden vb: volgens de semantiek betekenen 'sentimenteel' en 'gevoelig' ongeveer hetzelfde
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    semantiek (betekenisleer)