retrograde

bijv.naamw.
Uitspraak:  [retro'xradə]

in de tegengestelde richting of volgorde
Voorbeeld:  `retrograde ejaculatie`
retrograde woordenboek  (woordenboek dat volgens de laatste letters van elk trefwoord geordend is)
retrograde amnesie  (geheugenverlies na een hersenletsel waarbij de persoon in kwestie zich niets meer herinnert van de periode daarvoor)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
palindroom

5 definities op Encyclo
  • 1) Dichtstuk 2) Gedicht dat ook van achteren naar voren gelezen kan worden 3) Keerdicht 4) Kreeftdicht 5) Palindroom 6) Rijmpje 7) Teruggaand
  • gedicht waarin de woorden van voren naar achteren en van achteren naar voren kunnen worden gelezen
  • in omgekeerde of tegengestelde richting gaand
  • kreeftdicht Jaar van herkomst: 1511 (WNT )
  • zie kreeft(ge)dicht
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    retrograde (kreeftdicht)