monitoren

werkw.
Uitspraak:  ['monitorə(n)]
Vervoegingen:  monitoorde (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft gemonitord (volt.deelw.)

(iets dat zich ontwikkelt) kritisch volgen
Voorbeelden:  `Het verbrandingsproces wordt continu gemonitord.`,
`De therapie met afweerremmers wordt goed gemonitord.`

© Kernerman Dictionaries.

5 definities op Encyclo
  1. Het waarnemen en verzamelen van informatie over iets, gedurende langere tijd of afstand met een bepaalde bedoeling. Categorie: Functionele activiteiten > informatieverwer...
  2. Def.: bewaken van meetwaarden ten opzichte van norm-planwaarden bedoeld om uitzonderingen te signaleren Toelichting: daar gebeurt het monitoren vaste meetpunten
  3. •via een monitor controleren. •controle uitoefenen op een proces.
  4. monitoren:tijdens een proces controle uitoefen; het systematisch en volgens expliciete criteria volgen van de toestand van de natuur.
  5. Monitoren is het continu in de gaten houden van (complexe) processen en onderwerpen. Aan de hand van monitoren kan het proces worden aanpast en een nieuwe richting worden...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
monitoren

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `monitoren`.