de representativiteit

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [reprezɛntativi'tɛit]

mate waarin iets representatief is
Voorbeeld:  `de representativiteit van een steekproef voor een wetenschappelijk onderzoek`

© Kernerman Dictionaries.

5 definities op Encyclo
  1. [Politiek] de mate waarin standpunten en het beleid van gekozen vertegenwoordigers overeenkomen met wat de kiezers voor ogen staat
  2. De mate waarin de respondenten uit een steekproef een goede afspiegeling vormen van de populatie (doelgroep van het onderzoek). Representativiteit is belangrijk om de res...
  3. Geschiktheid om de winkel te vertegenwoordigen.
  4. Eng: representativity [ondernemingsrecht] een indruk geven van. Bijv. organisaties worden op hun ~ getoetst; de mate waarin een steekproef of deelverza…
  5. Mate van waarschijnlijkheid dat de uitkomsten van een onderzoek van toepassing zijn op alle volgende overeenkomstige steekproeven.
Toon uitgebreidere definities