de rente

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  [ˈrɛntə]
Verbuigingen:  rente|n, rente|s (meerv.)

geld dat berekend wordt als percentage van een bedrag
Voorbeelden:  `lenen tegen vijf procent rente`,
`De rente wordt twee maal per jaar bijgeschreven.`,
`hypotheekrente`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
bedrag interest rentebetaling

Taaladvies
Is dit juist: de te betalen rente? Zie de te betalen rente

24 definities op Encyclo
 • De vergoeding die aan de verstrekker van een lening (of obligatie) afgedragen dient te worden. Wordt in het algemeen als een percentage op jaarbasis weergegeven. ( > spa...
 • Rente, interest of intrest, is de vergoeding die iemand ontvangt voor het uitlenen van zijn of haar geld en die betaald wordt door degene die het geld leent. Een bekende...
 • •op geregelde tijden te betalen geldbedrag voor het vruchtgebruik van een geleende som geld.
 • vergoeding voor geleend geld vb: als je geld leent om een huis te kopen, betaal je al gauw 7 procent rente
 • Let op: Spelling van 1858 jaarlijksche geldinkomsten, de opbrengst van kapitalen, landerijen, enz. Eene Lijfrente, jaarlijksche inkomsten, die met den dood van hem of haa...
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met rente:
  rentedragendrentefondsrentelastrenteloosrentenrentepercentagerenteresultaatrentesrentevoet

  Deze woorden eindigen op rente:
  creditrentedebetrentedepositorentehypotheekrentelijfrentewoekerrente

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  rente (geldelijke opbrengst, interest)