de rechtbank

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  [ˈrɛx(t)bɑŋk]
Verbuigingen:  rechtbank|en (meerv.)

instelling waar rechters beoordelen of iemand schuldig is aan een misdrijf en welke straf hij of zij krijgt
Voorbeeld:  `voor de rechtbank moeten verschijnen`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
balie gerecht gerechtshof hof tribunaal

Taaladvies
Rechtbank: (hoofdletter?) Hoe schrijf je rechtbank: met of zonder hoofdletter?

18 definities op Encyclo
  1. Rechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echtscheidingen, misdrijven, geldvorderingen, en de meeste bestuursrechtelijke geschillen. Ook wordt m...
  2. Rechtscollege dat in eerste aanleg kennis neemt van alle zaken waarvoor niet een andere rechter is aangewezen. Er zijn negentien rechtbanken. De sector kanton (vroeger: k...
  3. Arbeidsrechtelijke zaken komen niet snel voor de rechtbank, omdat in arbeidszaken de rechtbank slechts in hoger beroep tegen vonnissen van de kantonrechter bevoegd is.
  4. Rechtsprekend orgaan dat onder andere misdrijven behandelt. Ook het gebouw waarin de rechtbank zetelt
  5. De rechtbank behandelt in principe alle misdrijven en de hoger-beroepzaken van het kantongerecht. Eenvoudige zaken worden door één rechter behandeld, de politierechter ...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met rechtbank:
rechtbanken

Deze woorden eindigen op rechtbank:
arbeidsrechtbankpolitierechtbank

Herkomst volgens etymologiebank.nl
rechtbank

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `rechtbank` kennen.