de (m)/het rayon

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [rɑ'jɔn]
Verbuigingen:  rayon|s (meerv.)

gebied waarbinnen een bedrijf of persoon zijn werk doet
Voorbeeld:  `Het rayon van de handelsreiziger werd te groot.`
Synoniem:  werkterrein

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afdeling district gebied gewest kunstzijde provincie rayon van een bedrijf rechtsgebied ressort rijksonderdeel

10 definities op Encyclo
  1. • [n] bepaald gebied waarbinnen iemand de zakelijk vertegenwoordiging van een bedrijf verzorgt. • [n] een bestuurlijke eenheid binnen bepaalde landen die eertijds tot...
  2. synoniemen: kunstzijde Groepen: kunstvezel Kunstvezel gebaseerd op cellulosemonomeren.
  3. Deel van een verzorgingsgebied (zie aldaar) dat onder de verantwoordelijkheid van een brandweerpost valt. Rubriek(en): Coordinatie, Organisatie rampenbestrijding, Structu...
  4. Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s), straal. ~, o. oppervlakte grond binnen den omtrek eener vesting. ~NANT, [bijvoegelijk naamwoord] stralende, schitterend.
  5. [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Rayon``] 1o. Verboden kring bij vestingen, zie Armement. 2o. Het woord R. wordt in militairen zin wel eens verkeerdelijk gebruikt o...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
  1. rayon (kring)
  2. rayon (kunstzijde)


Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 94% van de Nederlanders en 90% van de Vlamingen het woord `rayon`.