de premiedruk

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  ['premidrʏk]

alle premies die worden betaald voor sociale uitkeringen uitgedrukt in een percentage van het nationale inkomen financieel

© Kernerman Dictionaries.