overleveren

werkw.
Uitspraak:  ['ovərlevərə(n)]
Vervoegingen:  leverde over (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft overgeleverd (volt.deelw.)

1) (een gevangene) laten meenemen door vertegenwoordigers van het gezag om berecht te worden
Voorbeeld:  `Verstokte ketters werden overgeleverd aan de wereldlijke autoriteiten om te worden verbrand.`

2) (kenmerkende elementen van je cultuur) doorgeven aan volgende generaties
Voorbeeld:  `mondeling overgeleverde verhalen en gedichten`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
doorgeven overdragen

3 definities op Encyclo
  • strafrecht: de terbeschikkingstelling van een persoon door de justitiële autoriteiten van de ene lidstaat aan de justitiële ...
  • onder de hoede van iemand anders brengen vb: de inbreker werd overgeleverd aan de politie verder vertellen vb: dat verhaal wordt al honderden jaren overgeleverd ergens aa...
  • 1) Afgeven 2) Doorgeven 3) In handen geven 4) In handen stellen 5) Overdragen 6) Overgeven 7) Uitleveren
  • Toon uitgebreidere definities