overheidsfunctie

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  overheidsfuncties

1) een beroep dat iemand namens en voor de overheid uitoefent
Voorbeeld:  `In Noord-Brabant lukte het de pedagoog en letterkundige Hendrik Moller (1849-1940) niet-Nederlanders in een semi-overheidsfunctie benoemd te krijgen en verscheidene oud-activisten in katholieke scholen een baan te bezorgen.`

2) een rol die door de overheid wordt vervuld
Voorbeeld:  `Met 'bestuur' wordt de overheidsfunctie van de uitvoerende macht bedoeld zoals we die kennen uit de klassieke trias politica.`


Bron: WikiWoordenboek.