de openbaarheid

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [opəm'barhɛit]

in de openbaarheid brengen  (publiek bekend maken)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
publiciteit toegankelijkheid

7 definities op Encyclo
  • Het principe van vrijheid in het verzamelen en verspreiden van ideeën en informatie ongeacht grenzen, zoals vastgelegd in het VN-verdrag (BuPo), houdt in dat informatie ...
  • Geeft aan in hoeverre een archief vrij is in te zien. Soms zijn er beperkende maatregelen vastgesteld, zoals van stukken waar persoonsgegevens in voorkomen. In dat geva...
  • het bekend worden vb: dat bericht kwam vorige week in de openbaarheid Synoniem: publiciteit
  • Toestand van archiefbescheiden waarbij ieder met inachtneming van bij of krachtens de wet vastgelegde beperkingen bevoegd is deze te raadplegen en daarvan of daaruit repr...
  • Beschikbaarheid van gegevens zonder enige restrictie op de raadpleging of het gebruik.
  • Toon uitgebreidere definities