de overheersing

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  overheersingen

het overheersen, het uitoefenen van een verregaande macht over een land, volk of persoon
Voorbeeld:  `De Ottomaanse overheersing van het latere Albanië werd in 1912 beëindigd.`


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
dominantie heerschappij hegemonie onderdrukking overhand

Taaladvies
Schrijf je dit Duitse leenwoord in het Nederlands met of zonder hoofdletter? Zie überfremdung / Überfremdung

2 definities op Encyclo
  • het sterkst zijn, de meeste invloed hebben vb: aan de overheersing door de Duitsers kwam in 1945 een eind
  • 1) Bestuur 2) Bezetting 3) Dominantie 4) Heerschappij 5) Hegemonie 6) Onderdrukking 7) Onderwerping 8) Overhand 9) Overwicht 10) Predominantie 11) Repressie 12) Tirannie
  • Toon uitgebreidere definities

    Deze woorden beginnen met overheersing:
    overheersingen