ontzuilen

werkw.
Afbreekpatroon:  ont - 'zui - len
Vervoegingen:  ontzuilde (verl.tijd )
Vervoegingen:  heeft ontzuild (volt.deelw.)

het verzuilde karakter (doen) verliezen cultuur
Voorbeeld:  `Bij het ontzuilen zouden mensen zich niet langer moeten groeperen op basis van een levensbeschouwelijke of politiek-ideologische grondslag.`