overgeleverd

bijv.naamw.
Uitspraak:  ['ovərxəlevərt]

overgeleverd zijn aan  (volkomen afhankelijk zijn van, of blootgesteld zijn aan) `De oorspronkelijke bevolking is overgeleverd aan de willekeur van gewapende bendes.`

© Kernerman Dictionaries.

Spreekwoorden en zegswijzen
• aan de Turken overgeleverd zijn. (=slecht behandeld, bedrogen, mishandeld worden)
• aan de heidenen overgeleverd (=in zware moeilijkheden - in de macht van mensen zonder scrupules)
Naar de spreekwoorden

1 definitie op Encyclo
  1. [strafrecht] de terbeschikkingstelling van een persoon door de justitiële autoriteiten van de ene lidstaat aan de justitiële autoriteiten van een ande…
Toon uitgebreidere definities