op zich

bijv.naamw.

opzichzelfstaand;
in dit bijzondere geval
Taal
Voorbeeld:  `Als je onverhoopt een fout maakt, dan is dat op zich niet erg.`
iets op zich laten zitten   (iets zonder tegenstand laten gebeuren)


Synoniemen
afzonderlijk alleenstaand apart in se separaat

Spreekwoorden en zegswijzen
op zich laten zitten (=aanvaarden zonder tegenstand)
Naar de spreekwoorden