de ontoerekeningsvatbaarheid

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  ontoerekeningsvatbaarheden

het ontoerekeningsvatbaar zijn


Bron: WikiWoordenboek.

5 definities op Encyclo
  1. 1) Moral insanity
  2. Hiervan is sprake wanneer een persoon in zodanige toestand verkeert dat hem zijn daden niet kunnen worden aangerekend. Zie Toerekeningsvatbaarheid en Verminderde toereken...
  3. Eng: mental disorder of the offender strafrecht gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens, waardoor een strafbaar feit nie…
  4. Wie een strafbaar feit begaat dat hem wegens gebrekkige psychische gesteldheid niet kan worden toegerekend, is niet strafbaar: hem treft geen schuldverwijt. Wel is onder...
  5. (On)toerekeningsvatbaarheid is een term die wordt gebruikt in het rechtssysteem. Ontoerekeningsvatbaarheid wordt behandeld in artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht (...
Toon uitgebreidere definities