de onpartijdigheid

zelfst.naamw. (v.)

Hoe onpartijdig iets of iemand is


Synoniemen
neutraliteit

3 definities op Encyclo
  • Het achterwege laten van ongegronde bevoordeling van een van de partijen in een conflict. Het VN-verdrag (BuPo) stelt dat de rechtspraak onpartijdig moet zijn. Algemeen g...
  • strafrecht: zich niet door persoonlijke belangen, voorkeur of genegenheid bij zijn oordeel laten leiden. De rechterlijke ...
  • Niet discrimineren op grond van nationaliteit, ras, religieuse overtuiging, klasse of politieke voorkeuren. Bij de beoordeling of iemand hulp nodig heeft wordt geen rek...
  • Toon uitgebreidere definities