nordicwalken

werkw.
Afbreekpatroon:  'nor - dic - wal - ken
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  nordicwalkte (verl.tijd )
Vervoegingen:  genordicwalkt (volt.deelw.)

het lopen met speciale stokken met een soort langlauftechniek
Voorbeeld:  `nordicwalken vereist een goede coördinatie van armen en benen, een goede stokafzet en een goede voetafwikkeling`