Synoniemen
nood

11 definities op Encyclo
1) Ook: staat van beleg (Eng: state of emergency, martial law). Situatie waarin een staat de opschorting van bepaalde rechten afkondigt in verband met binnenlandse of intern...
2) •een officieel erkennen
3) staatsrecht: toestand dat, als gevolg van buitengewone omstandigheden, het burgerlijk gezag een aantal buitengewone bevoegdheden ...
4) strafrecht: vorm van overmacht dat het plegen van een strafbaar feit rechtvaardigt. Bijv. een voordeur intrappen om een ...
5) vermogensrecht: omstandigheid die bij misbruik kan leiden tot vernietiging van een rechtshandeling. ...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met noodtoestand:
noodtoestanden