de nietigheid

zelfst.naamw. (v.)

Hoe nietig iets of iemand is


Synoniemen
futiliteit onbeduidend onbeduidendheid onbenulligheid

7 definities op Encyclo
  • Situatie waarbij een octrooi ongeldig is, doordat bijvoorbeeld niet is voldaan aan de eisen van nieuwheid of inventiviteit
  • Vormfout of onregelmatigheid ten gronde die een rechtshandeling aantast. We onderscheiden absolute en relatieve nietigheid. Absolute nietigheid kan door elke betrokken pe...
  • Men onderscheidt `nietigheid van rechtswege', die niet bij de rechter hoeft te worden ingeroepen omdat de wet hier al in heeft voorzien, en `vernietigbaarheid', waarbij d...
  • Term die het gebrek aan geldigheid van een overdracht of overeenkomst aangeeft. Als de rechter een overeenkomst nietig verklaard, dan wordt deze geacht nooit te hebben be...
  • Nietigheid en vernietigbaarheid zijn verwante noties in het recht die betrekking hebben op de geldigheid van rechtshandelingen. Een nietige rechtshandeling heeft bij voo...
  • Toon uitgebreidere definities