Synoniemen
eender eenvormig evenzo geheel gelijk gelijk hetzelfde

Spreekwoorden en zegswijzen
• hij heeft net zoveel geld in de buidel als een jood spek in de kast. (=hij is straatarm.)
• de heler is net zo goed als de steler (=wie gestolen goed koopt is even slecht als de dief)
Naar de spreekwoorden