missiepost

zelfst.naamw. (de)
Verbuigingen:  missieposten
Verbuigingen:  missiepostje

een vestiging vanwaaruit men probeert ongelovigen te bekeren
Voorbeeld:  `- Toen we jagers waren, toen was het goed en toen waren we tevreden. Wie goed luistert, kan deze leuze in allerlei varianten terughoren in veel discussies, over oerdieet, seksualiteit of kantoorjungle. Daarom is Dirk Vlasblom gaan kijken of het echt een pretje was om jager-verzamelaar te zijn. Niet natuurlijk. Verderop in deze bijlage beschrijft hij zijn bevindingen. Onthutsend is de slechte kwaliteit van het onderzoek waaruit de beroemde stelling zou blijken dat jagersverzamelaars nauwelijks hoefden te werken voor een goedgevulde maag. Deelnemende jagers kregen regelmatig extra eten toegestopt door missieposten. Gegevens uit de rijke natte tijd werden als typerend beschouwd, de armzalige en hongerige droge tijd werd buiten beschouwing gelaten. Ja, dat mocht je willen, zegt dan de geoefende antropoloog. In werkelijkheid was het leven een stuk moeilijker dan gedacht, of liever gezegd: gedroomd.`


Bron: WikiWoordenboek.

2 definities op Encyclo
  1. Vaste standplaats in een missiegebied.
  2. 1) Standplaats van een zendeling
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 98% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `missiepost`.